Импланти

   Зъбните импланти представляват изкуствени зъбни корени, изработени от биологично поносим материал - титан.  Имплантът, поставен в костта бива обграждан от костни клетки. Те се преобразуват в кост, която сраства плътно към импланта (остеоинтеграция). Върху импланта се поставя надстройка, към която се изработва коронка.

 

 

  Имплантите позволяват да се възстанови дъвкателната и естетична функция при хора, загубили един или множество зъби. Те могат да се поставят както в заден участък, така и в преден.

 

   Друг подходящ случай е този при които има загубени задни зъби. На тяхно място могат да се поставят импланти, които да служат като задна опора и заедно с по-напред разположените естествени зъби да се използва при изработването на мост.


   Импланти се поставят и в случай на пълно обеззъбяване, като те осигуряват много стабилна опора на наличните тотални протези и създават по голям комфорт и стабилност.

 

 

    Защо да предпочетем зъбни имплантати?

 

  • Коронката, поставена върху импланта има вида и здравината на естествените зъби.
  • Много удачно е поставянето на имплант в случаите, когато има един единствен липсващ зъб, тъй като това позволява да се възстанови зъбната редица без да се изпиляват съседни зъби.
  • При загуба на няколко зъба имплантите дават възможност за изработване на неподвижна конструкция вместо използване на подвижни протези.
  • При пълно обеззъбяване имплантите предлагат възможност да се изработи по-удобна протеза върху тях, която е  здраво фиксирана, с по-добра функционалност и по-добра естетика.

 

   Колко време продължава лечението?

 

   При горна челюст са необходими 4 месеца за пълната остеоинтеграция, а за долна челюст - 2 месеца. След този период се пристъпва към изработване на коронките и поставянето им върху имплантите.

 

 
   Болезнено ли е поставянето на импланти?
 
  Поставянето на имлант е манипулация, която се извършва под действието на местна упойка и не е болезнена.
 
 
 
    Изискват ли грижи имплантатите?
  
    Имплантите не изискват по-различни грижи от тези за естествените зъби. Препоръчват се профилактични прегледи поне 2 пъти в годината. Оралната хигиена на пациента е от изключително важно значение.