Фасети
    
    В случаите, когато предните зъби са криви или силно оцветени, неподдаващи се на избелване или отчупени и с грапавини по зъба, фасетите от порцелан могат да извършат истинска революция с фасадата по отношение на профил, форма и цвят. Керамичните (порцеланови) фасети са сред съвременните естетични конструкции, изработени изцяло от биологично поносими и естествено хармонизиращи със зъбите керамики. Tе са с дебелина между 0,3-0,7мм. Тънкостта им позволява сливането с подлежащата естествена зъбна тъкан - дентина, което ги превръща в практически невидими средства за възстановяване на зъби. Фасетите най-често заемат само външната видима повърхност на зъба, което допълнително го предпазва от изпиляване. 
  
    
   С тези фини конструкции се постигат успешни резултати в премахване на: разстояния между предните зъби (поради неправилни положения, намален зъбен размер, отчупвания, счупвания), оцветявания, индивидуални желания на пациентите за корекция на нарушения в цялата предна част – при вредни навици, непълноценни и неестетични предишни лечения и др. Именно с тях е възможно високо естетично и същевременно бързо лечение, отговарящо на една пълна промяна в усмивката, имиджа и самочувствието на всеки човек.

  

                                                          
 
 
 
 
  
    
     Изработването на фасети става обикновено в две посещения – при първото зъбът се изпилява  до фиксираната желана дълбочина и се взима точен силиконов отпечатък. Пациентът си тръгва с временно циментирани пластмасови копия на бъдещата конструкция в естествения цвят на зъбите. При второто посещение се прави проверка за точност и естетика (форма, цвят и др. детайли) и конструкцията се циментира постоянно. 

     

      Предимствата на фасетите:

  • Фасетите са с много дълъг живот - над 10-15 години и не променят вида си, което ги прави подходящ метод за реконструиране на предни участъци.
  • Дават възможност да се постигне абсолютна естественост на зъба, неразличаващ се от останалите.
  • Порцеланът щади венеца и не го уврежда.
  • Порцеланът не променя цвета си с времето.
  • Цветът на порцелана може да се подбере така, че потъмнелите зъби да изглеждат по–бели.
  • По-щадяща работа върху зъба, минимално пилене в сравнение с короната.